Jan
19

Soldiagram

Soldiagram benyttes for å visualisere hvordan skyggene kastes fra feks bygninger. Dette er aktuelt ved nybygg og påbygning.
Jeg kan beregne soldiagram og hvordan Solen beveger seg over himmelen sett fra et gitt ståsted feks Oslo.
Kontakt ove at azimuth dot biz for mer informasjon.
Tlf: 90523434